امروز سه شنبه 29 آبان 1397
 

 

کد خبر : 6767
تاریخ انتشار : جمعه 17 فروردين 1397 - 13:33
تعداد بازدید : 398
چشم ها راباید شست

به گزارش صدای مازندران، دریکی ازکانالهای تلگرامی مازندران مطلبی را خواندم که هربیننده منصفی دوچیز به ذهنش میرسد یا اینکه نویسنده آشنایی ودانایی کافی نسبت به مازندران ومناسبات آن ندارد یا اینکه باعینک غرض ورزی وبرای مقبولیت عده ای خاص مطلبی نگاشته است. مطلبی که انتقاد از یکی از نمایندگان شهرستان ساری و میاندورود بود که لازم است نکاتی را این خبرنگار بداند.

 

آزاد راه تهران شمال مربوط به حوزه انتخابیه ساری ومیاندورود نیست که نماینده این شهر ها از آن دفاع کند، زیرا این حوزه انتخابیه خود انقدر معضل ومشکل ازکشاورزی وگردشگری وصنعت واشتغال و...داردکه وقت رسیدگی به اوضاع حوزه های دیگرنمیماند و دیگر اینکه آیا به شما نگفته اند که نباید در وظایف حوزه انتخابیه دیگران دخالت کرد؟

 

براستی خبرنگار گرامی نماینده منتسب به کانال تلگرامی شما که درکمیسیون مربوطه است تاکنون در دوره های نهم ودهم مجلس چه کرده است؟

 

آیا سریال پایتخت به فرهنگ مردم مازندران توهین نکرده است؟ مردم مازندران راساده لوح و عقب مانده معرفی نکرده است؟ تاکنون که بعضی دوستان شما نطق سال۹۲ درمجلس را به رخ میکشیدند چه شد بیکباره نظرات عوض شده است؟

 

آیا میدانید چه شد که وقتی کارخانه سایپا شمال درمیاندورود درحال احداث بود بیکباره متوقف شد؟ با ساخت این کارخانه که درمجلس هشتم در ردیف اعتبار قرار داشت برای چند نفر اشتغال ایجاد میکرد؟

 

آیا شنیدید که در میاندورود کشتارگاه دربال درسال ۹۳ و۹۴ تعطیل شد؟ چه تعداد بیکار شدند؟

 

لازم به توضیح است که آن سالها دوران مجلس نهم بود. مشکل آب درسال جاری و سال قبل در بخش رودپی و گهرباران را بایدپیگیری کرد تا حل شود وراه حل آن نمایش سوال از وزیر نیست.

 

اخذ بودجه های عمرانی و چانه زنی درمجلس نیاز به حضور درکمیسیون های تخصصی و بویژه کمیسیون تلفیق بودجه دارد که باچانه زنی فراوان درقالب ردیف های بودجه قرارگیرد و بدون حضور درصحن علنی مجلس و باکاشت مدیران نمی توان به بودجه دست یافت.

 

لازم است کمی تحقیق شود که سخنرانی هیجانی دیگر چاره ساز نیست و مردم عملکرد میخواهند تا نمره دهند نه سخنرانی درمحافل.

 

زمانه تغییر کرده است و پوپولیسم جای خود را به تخصص داده است.قوه مقننه ازنامش پیدا است که وظیفه تقنین وقانونگذاری دارد نه اینکه قوه اجرایی باشد و وظیفه نماینده مجلس نیز قانونگذاری و نظارت برحسن اجرای آن است نه اینکه در دفتر وزیر بدنبال سهم خواهی در استان .

 

خبرنگار گرامی یاداوری کنم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دو سال باقیست و مردم از تنش خسته اند .ای کاش افرادی که قلم به دست میگیرند با تحقیق کافی و دانایی فراوان قلم رابر کاغذ به نقش اورند. چشم های خود رابشوییم...

 

علیرضامظفری

 
نظر شما